เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกได้ไม่ต้องพึ่งเหล้า

  
     เครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดเวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกได้ไม่ต้องพึ่งเหล้า เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนสร้างพื้นที่สีขาว ปลอดเหล้า ประทัดยักษ์ และโคมไฟ
กลุ่มเครือข่ายเยาวชนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดเหล้า ประทัดยักษ์ และโคมไฟ ภายใต้ชื่อกิจกรรม เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกได้ไม่ต้องพึ่งเหล้า ตอน ม่วนฮิมปิง (YEEPENG CARNIVAL 2013 ) ณ หน้าโบสถ์คริสตจักรที่ 1 เป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงพลังอย่างเต็มความสามารถ ทั้งการออกแบบกิจกรรมรณรงค์ การร้องเพลง การแสดงละครและการสะท้อนภาพวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมหลักในพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นการจัดพื้นที่ลอยกระทง สัญญาใจไม่ดื่มเหล้าคืนยี่เป็ง การแสดงดนตรีจากกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการพื้นที่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ กาดโก้งโค้งปลอดประทัดยักษ์ โคมไฟไร้แอลกอฮอล์ การจัดปาร์ตี้บาร์บีคิว และเครื่องดื่มปลอดเหล้า
นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันนักดื่มและนักสูบหน้าใหม่ ที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยให้เข้ามามีส่วนช่วยกันทำงานในการรณรงค์ต่างๆ ช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่สีขาว คือ ปลอดเหล้าปลอดประทัดยักษ์ และปลอดโคมไฟ
เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุข สนุกได้ไม่ต้องพึ่งเหล้า กำหนดจัดขึ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 23.30 น.
 
11 พฤศจิกายน 2556 , 15:44 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่