อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปลูกข้าวแปลงแรก ที่สวนเกษตรทฤษฏีใหม่

  
    อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปลูกข้าวแปลงแรก ที่สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อเตรียมจัดแสดงในงานเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้มีการปลูกข้าว ที่บริเวณแปลงนาของสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการปลูกข้าวครั้งนี้เป็นการนำงานทดลอง การปลูกข้าวต้นเดียวของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน มาเป็นต้นแบบในการแสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต โดยข้าวที่ใช้ในครั้งนี้ คือสายพันธุ์สันป่าตอง 1 และคาดว่าสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนมกราคม 2557 สำหรับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม เช่น ตัวอย่างของการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน การผลิตผักในโรงเรือนและไม้ผลตามหลัก GAP การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า เช่น ไก่ประดู่หางดำ ไก่กระดูกดำ การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ฯลฯ ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ที่งานเทศกาลชมสวน ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่
 
12 พฤศจิกายน 2556 , 16:31 น. , อ่าน 1264  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่