แพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตือนเล่นประทัดช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

  
     แพทย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตือนเล่นประทัด ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เสี่ยงพิการ มือขาด แขนขาด ตาบอด หูตึง จนถึงเสียชีวิต
อาจารย์แพทย์หญิงพุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย อาจารย์ประจำหน่วย ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า นับถอยหลังอีกไม่กี่วันข้างหน้าช่วงเทศกาลวันลอยกระทงก็จะมาถึง และทุกปี มักจะเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัดจำนวนมาก จากสถิติจำนวนผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัดช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2554 มีจำนวนผู้ป่วยประมาณ 20-30 ราย ปี 2555 มีจำนวนผู้ป่วยมากถึง 40 ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษประทัด การสูญเสียอวัยวะ เช่น แขนขาด ขาขาด ตาบอด หูตึง จนถึงเสียชีวิต ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยจะมีมากขึ้นเป็นประจำทุกปี
สำหรับปีนี้ หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุบัติเหตุจากการเล่นประทัดโดยจะมีแพทย์เฉพาะทางทั้งด้านกระดูก ด้านตา ด้านหู ช่วยดูแลทุกด้าน เช่น กรณีเกิดระเบิดโดนมือ จะไม่โดนเฉพาะมือ อาจไปโดนตาทำให้ตาบอดได้ บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บสาหัส ต้องตัดนิ้วเพราะกระดูกแตก ตัดแขน ตาแตก ซึ่งการสูญเสียเหล่านี้ เป็นการสูญเสียเพราะการเล่นสนุกเพียงแค่เสี้ยววินาทีที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้ และส่งผลกระทบในระยะยาวจนกลายเป็นผู้พิการ
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้มงวด ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเล่นประทัดให้มากกว่านี้ เพื่อลดความสูญเสียให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งสำหรับกลุ่มเด็กอยากให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุหรือโดนเศษประทัด ควรใช้น้ำสะอาดล้าง หรือถ้าหากไม่มีให้ใช้ผ้าสะอาดคลุมแล้วรีบมาโรงพยาบาล บางรายอาจรุนแรง มือขาด นิ้วขาด ให้เก็บเศษมือแล้วใส่ถุงพลาสติกแช่น้ำแข็งที่มีน้ำ แล้วรีบมาโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป
 
12 พฤศจิกายน 2556 , 16:55 น. , อ่าน 1285  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่