คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก บริการเจาะเลือดตรวจเบาหวานตรวจสุขภาพแก่ประชาชน หลังพบสถานการณ์ของผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลกกว่า 150 ล้านคน
หน่วยต่อมไร้ท่อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสังคมเนื่องใน วันเบาหวานโลก ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม วันเบาหวานโลก โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฎ์เสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนและให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานแก่ประชาชนทั่วไปในการลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรค วันเบาหวานโลก วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี โดยการก่อตั้งของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติและองค์การอนามัยโลก เพื่อสนองต่อการเพิ่มขึ้นของเบาหวานจากทั่วโลก จากการสำรวจสถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก พบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานประมาณ 150 ล้านคน คาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานจะเพิ่มขึ้นประมาณ 300 ล้านคน สำหรับประเทศไทย พบว่า มีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 2 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ประมาณ 46,000 คน และผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ประมาณ 1,950,000 คน งานดังกล่าว ถือเป็นการบูรณาการจัดขึ้นโดยทุกส่วนงานเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้ห่างไกลจากโรคแทรกซ้อน ภายในงาน มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว ตรวจวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวคำนวณดัชนีมวลกาย การเสวนาให้ความรู้ โดยแพทย์และนักโภชนาการโรคเบาหวานเรื่องโรคเบาหวาน หากรู้ทัน ป้องกันได้ และกินอย่างไรเมื่อเป็นเบาหวาน ตรวจคัดกรองปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน ตรวจหาภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานของผู้ที่เป็นเบาหวาน การตรวจเท้าและตรวจโปรตีนในปัสสาวะ การสาธิตการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการบริการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเบาหวานโดยแพทย์ พยาบาล และนักโภชนาการ
 
12 พฤศจิกายน 2556 , 16:56 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่