งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 พร้อมแล้วสำหรับพิธีเปิดที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์เตรียมถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านสื่อในสังกัด

  
     หลังจากได้เปิดให้สื่อมวลชนได้ชมพิธีซ้อมใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศหลายร้อยคนเข้าไปรายงานพิธีเปิดสู่สายตาชาวโลก ซึ่งต่างชื่นชมในความพร้อมของการเตรียรมงานที่จัดวางได้อย่างยิ่งใหญ่ โดยไฮไลท์ที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดในงานคือการแสดงมหัศจรรย์แห่งสายน้ำตอน ลูกของแม่พ่อของแผ่นดิน ที่ฉายภาพยนต์ส่วนพระองค์ผ่านม่านน้ำพุ และอลังการงานแสดงแห่งรัตติกาลหรือขบวนอิเลกทริกพาเหรด ที่น่าประทับใจ ซึ่งขณะนี้ทุกอย่างในงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแล้วสำหรับพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ (1 พฤศจิกายน 2549) นายดุษฎี สินเจิมศิริ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ โดยได้ดำเนินการ 4 ส่วนหลักคือ สื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือและส่วนกลาง วิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 บริการ Service Unit ซึ่งจะให้บริการตอบคำถามเกี่ยวกับเส้นทาง ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ และนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นสื่อกลางในการบูรณาการทำงานด้านข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนทุกช่องทางตั้งแต่ก่อนเริ่มงานจนกระทั่งเสร็จสิ้นงาน โดยมีการวางแผนการประชาสัมพันธ์ทุกระยะอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้งานดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ โดยกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านสื่อในสังกัด ขณะที่สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 1 ได้ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เพื่อให้นักเรียนได้ชมพิธีเปิดและลดปัญหาจราจรแออัดในวันเปิดงานด้วย
 
31 ตุลาคม 2549 , 12:19 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่