ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนงดการปล่อยโคมลอยบริเวณท่าอากาศยาน

  
     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลยี่เป็ง บริเวณท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพราะอาจเกิดอันตรายกับอากาศยานได้
นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ประเพณียี่เป็งทุกปี จะมีการปล่อยโคมลอยจำนวนมาก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อีกทั้ง ยังมีการประกวดโคมลอยของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ อันอาจจะเกิดขึ้นกับอากาศยาน โดยเฉพาะแนวร่อนของอากาศยาน ซึ่งอยู่ในระดับต่ำและโคมลอยอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานซึ่งอาจเกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนชุมชนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์รณรงค์การปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลยี่เป็งในเขตพื้นที่ความปลอดภัยในการเดินอากาศ โดยหากชุมชนหรือหน่วยงานใดจะทำการปล่อยโคมลอย ขอให้แจ้ง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ทราบล่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 2319 หมายเลขโทรสาร 0 5327 7284 (ในเวลาราชการ) เพื่อจะได้ออกประกาศแจ้งเตือนให้กับนักบินทราบต่อไป
สำหรับแนวทางการปฏิบัติและมาตรการเสริมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปล่อยโคมลอย เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันอันตรายร้ายแรงที่อาจกระทบต่อการบินและอากาศยาน ให้ใช้โคมลอยตามที่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ จะต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร ใช้กระดาษว่าวชนิดบาง หากต้องใช้ลวดโลหะสำหรับผูกติดไส้เชื้อเพลิงให้ใช้ลวดอ่อน ความยาวไม่เกิน 20 เซนติเมตร ไม่ใช้กระดาษว่าวที่มีสีเหมือนหรือคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น สีขาว สีฟ้า สีเทา เชื้อเพลิงต้องไหม้สลายหมดสิ้นขณะลอยอยู่ในอากาศ ภายในไม่เกิน 8 นาที ห้ามไม่ให้พ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย ช่วงเวลาที่เหมาะสมและปลอดภัยต่ออากาศยานในการปล่อยโคมลอย ควรปล่อยในเวลา 21.00 น. เป็นต้นไป
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 14:20 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่