ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จมาทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

  
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE จะเสด็จมาทรงเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกำหนดการเสด็จทรงงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 โดยจะเสด็จถึงกองบิน 41 ในเวลา 17.00 น. จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้บังคับการ กองบิน 41 ข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้น จะเสด็จไปยังโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดป้าย ชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ซึ่งตั้งขึ้นภายในอาคารโรงเรียน จะทรงเยี่ยมสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรบูธนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการซึ่งจัดขึ้นภายในงาน จากนั้น จะเสด็จขึ้นประทับพระเก้าอี้บนเวทีการแสดงกิจกรรม เพื่อรับการกราบทูลรายงานผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น จะพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE เข็มทองพระนามย่อ อร. โล่ และพระราชทานนิตยสารแก่ผู้มีจิตศรัทธาและผู้มีอุปการคุณร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจการโครงการ TO BE NUMBER ONE ทอดพระเนตรการแสดงหน้าพระที่นั่งของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทรงติดตามการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จากนั้น จะเสด็จไปยังสนามบาสเกตบอลของโรงเรียน เพื่อเป็นองค์ประธานเปิดการแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินและนักแสดงจากค่าย GMM GRAMMY และเสด็จกลับที่ประทับแรมในเวลาต่อมา จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมรับเสด็จตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 14:26 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่