จังหวัดเชียงใหม่ มเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน” ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ จะได้ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนรถบุปผชาติกว่า 20 คัน
ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานมหกรรมไม้ดอก ไม้ประดับ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อเชิดชูและคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณี ความงดงามตระการตาของไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการมีงานทำให้แก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว นำรายได้เข้าสู่ประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่สู่นานาประเทศต่
สำหรับกิจกรรม ปีนี้ กำหนดจัดกิจกรรมหลัก 9 กิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวนและการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ การจัดกาดหมั้ว การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ การตกแต่งเส้นทาง/ถนนดอกไม้ และการจัดมหกรรมอาหารและการประกวดหน้าบ้านน่ามอง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หยิบยกประเด็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับปีที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาร่วมพิจารณาเพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดงานให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน เช่น การขาดความต่อเนื่องของขบวนรถบุปผชาติ การจัดระเบียบผู้ชมที่อยู่ตลอดเส้นทางการแห่ขบวน เป็นต้น
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 14:31 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่