ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เตรียมจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 23

  
     ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เตรียมจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 23 พบการออกร้านของผู้ประกอบการกว่า 400 ร้าน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เตรียมจัดงานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 23 Gift Fair 2013 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 8 ธันวาคม 2556 รวม 10 วัน ระหว่างเวลา 09.30-20.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ การพัฒนาด้านการตลาด ตลอดจนเผยแพร่งานหัตกรรมและอุตสาหกรรมในครอบครัวของกลุ่มผู้ประกอบการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 400 ร้าน เป็นสินค้าหลากหลายประเภท เช่น กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์เซรามิค เครื่องประดับ และเครื่องใช้ ของตกแต่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการอุตสาหกรรมเกษตรก้าวไกลสู่ AEC เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ประกอบการ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาแนะนำเสริมสร้างธุรกิจ และกิจกรรมนาทีทองส่งเสริมการขายด้วย
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 14:43 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่