เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่และชุมชนในพื้นที่ริมฝั่งปิง เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงสร้างสรรค์ 3 พื้นที่

  
     เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่และชุมชนในพื้นที่ริมฝั่งปิง เปิดพื้นที่จัดกิจกรรมลอยกระทงสร้างสรรค์ 3 พื้นที่ เพื่อคอยเป็นหูเป็นตาร่วมกวดขันตามมาตรการของเทศบาลนครเชียงใหม่ และให้นักท่องเที่ยวได้เห็นคุณค่าความหมายของงานยี่เป็ง
เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่และชุมชนในพื้นที่ริมฝั่งปิงได้ริเริ่มเปิดพื้นที่ในการจัดกิจกรรมลอยกระทงสร้างสรรค์ใน 3 พื้นที่ โดยความร่วมมือจากชุมชนวัดเกต ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล ชุมชนฟ้าฮ่ามและชุมชนวังสิงห์คำ จัดกิจกรรมยี่เป็งบ่ะเก่าของชุมชน มีแนวคิดหลักกว่า ชุมชนจะออกมาร่วมกำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุขกับคนเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ในปีแรกนี้ได้มีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ทั้ง 3 จุด ได้แก่ กิจกรรมจุดลอยกระทงล้านนา อู้จาภาษาคำเมือง จัดโดยชุมชนศรีสร้อยทรายมูล โดยมีการนำคนในชุมชนมาร่วมการทำกระทงล้านนา การทำกระทงสาย การแต่งกายพื้นเมืองพร้อมทั้งจะมีการดูแลนักท่องเที่ยวในพื้นที่แพลอยกระทง ตรงข้ามกับร้านริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ต (คิวรถลำพูน) กิจกรรมกาดโก้งโค้ง ปลอดประทัดยักษ์ โคมไฟ ไร้แอลกอฮอล์ จุดโดยชุมชนวัดเกตการาม ณ สวนสาธารณะ ตรงข้าม คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ จะมีการทำการสาธิตขนมพื้นบ้าน อาหารล้านนา และเป็นจุดทำกระทงสายและกระทงใบตอง การสาธิตการหยอดผางปะตี๊ดล้านนา และกิจกรรมลอยกระทงสายล้านนา โดยชุมชนฟ้าฮ่ามและชุมชนวังสิงห์คำ จะได้กิจกรรมร่วมลอยกระทงสายประทีปล้านนา ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ สวนสาธารณะเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ฝั่งทางเข้าตลาดเมืองใหม่
ทั้งนี้ ใน 3 พื้นที่จะมีการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจะเป็นส่วนในการเฝ้าระวังและเป็นหูเป็นตาการทำความผิดตามที่เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการประกาศต่างๆ เช่น การขายและปล่อยโคมไฟ การแอบจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดูแความปลอดภัย ซึ่งเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่เชื่อมั่นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมที่สานพลังของคนในชุมชนออกมาร่วมทำกิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนายี่เป็งบ่ะเก่า และทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวเชียงใหม่ชาวไทยและชาวต่างชาติจะได้เห็นคุณค่าความหมายของงานยี่เป็ง
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 14:48 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่