จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ

  
    ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและบรรยายพิเศษ สำหรับผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า การขนส่งสาธารณะมีความจำเป็นอย่างมากในงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ เพราะภายในงานไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไป ดังนั้น การจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะจะมีประโยชน์หลายด้าน เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่จะนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะไดรับกลับไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวอีกว่า ในงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ คาดว่าจะมีรถยนต์เดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ 30,000 คัน ตลอด 92 วันของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550
 
31 ตุลาคม 2549 , 14:02 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่