ยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ คาดว่าจะคึกคัก มียอดจองห้องพักตามโรงแรมต่างๆ เต็มหมดแล้ว

  
     ยี่เป็งเชียงใหม่ปีนี้ คาดว่าจะคึกคัก มียอดจองห้องพักตามโรงแรมต่างๆ เต็มหมดแล้ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนมีการจองห้องพักมากที่สุด
นายภูณัช ธนาเหล่าพานิช นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลยี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2556 มียอดนักท่องเที่ยวจองห้องพักในโรมแรมทั้ง 73 แห่ง กว่า 41,000 ห้อง ในจังหวัดเชียงใหม่เต็มหมดแล้ว และมีการทยอยเข้ามาชำระค่ามัดจำห้องแล้วกว่าร้อยละ 90 แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวชาวไทย ร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุด รองลงมา คือ มาเลเซีย และสิงคโปร์ ยังไม่รวมห้องพักรายวันต่างๆ ซึ่งหลายแห่งถูกจองไว้แล้วเช่นกัน ระยะนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 ของช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ทั้งยังนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ส่งผลให้ อัตราการจองห้องพักโรงแรมในช่วงประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปีนี้ เพิ่มขึ้นจากช่วงยี่เป็ง ปี 2555 อีกร้อยละ 25 ซึ่งจะส่งผลดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ทุกด้าน
นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) กล่าวด้วยว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง สิ่งที่โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ต้องเตรียมพร้อม คือ ภาษาจีน เพื่อใช้ในการสื่อสารและอำนวยความสะดวก ขณะนี้ เริ่มมีป้ายแนะนำการปฏิบัติตนเป็นภาษาจีนตามสถานที่ต่างๆ จากนี้ ต้องติดป้ายจราจรภาษาจีนตามถนนหนทาง เพื่อป้องกันและแก้ไข กรณีนักท่องเที่ยวจีนไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
 
13 พฤศจิกายน 2556 , 17:02 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท. เชียงใหม่