กกต จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประมาณวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นี้

  
    คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ไม่เกิน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง หรือประมาณวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นี้
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า หลังจากทราบผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แล้ว ขั้นตอนต่อไปอยู่ที่การประกาศรับรองผลจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หากไม่มีการฟ้องร้องใดๆ คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันเลือกตั้ง หรือเร็วกว่านั้น โดยคาดว่าไม่เกินวันที่ 2 ธันวาคม 2556 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งและประกาศนโยบาย สำหรับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ อดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่สมัยที่ผ่านมาได้คะแนนสูงสุด และจะได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่สอง อย่างไรก็ตามระหว่างนี้มีงานใหญ่ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ต้องดำเนินการ คือ งานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่ รวมทั้งการตกแต่งเมืองรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวแล้ว
 
14 พฤศจิกายน 2556 , 12:23 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่