ประเพณีลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ปีนี้จัดยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี แต่งดมหรสพรื่นเริง

  
     จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเทศกาลลอยกระทงยี่เป็งเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี แม้จะงดมหรสพรื่นเริง แต่จะรื้อฟื้นการแข่งเรือขึ้นมาอีกครั้ง
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงยี่เป็งเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมโดยจะจัดกิจกรรมในบริเวณ ข่วงประตูท่าแพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ บริเวณรอบคูเมือง แม่น้ำปิง และด้านหน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีนี้แม้จะไม่มีนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แต่ก็ยืนยันความยิ่งใหญ่ของงาน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐและเอกชนจัดงานครั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาให้ปรากฏแก่สายตานักท่องเที่ยว โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพ โดยมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยงานจะมีความยิ่งใหญ่ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการถวายความอาลัย แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงต้องงดกิจกรรมบันเทิงและความรื่นเริงต่างๆลงไป เช่น กิจกรรมมหรสพ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ร่วมทั้งการจุดพลุเฉลิมฉลอง แต่จะมีกิจกรรมรื้อฟื้นเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งคือ การแข่งเรือพายที่ไม่ได้จัดมาแล้วหลายปี
เทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จัดระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2556 โดยมีกิจกรรมหลากหลายในงานยังมีประติมากรรมโคมไฟสีสัน ยี่เป็ง เชียงใหม่ บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่อีกด้วย
 
14 พฤศจิกายน 2556 , 13:07 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่/