องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2556

  
    องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2556 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งเสริม การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทย
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้ว ประจำปี 2556 ณ ลานกิจกรรมหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน ทั้งการประกวดประดิษฐ์กระทงกลาง กระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติ การประกวดแข่งขันลาบหมู แกงอ่อมหมู แกงแคไก่ และการแสดงของหน่วยงานต่างๆ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลดอนแก้ว ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ผูกเกลียวสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนในตำบลดอนแก้ว และองค์กรต่างๆ ทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน สร้างความตระหนักให้กับเด็ก และเยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี ร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน นอกจากนี้ คณะสงฆ์ตำบลดอนแก้ว ชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนแก้ว และประชาชนตำบลดอนแก้ว ยังได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อรับขวัญและเรียกขวัญ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเพณีล้านนา และเพื่อเป็นการแสดงความยินดีในการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 
14 พฤศจิกายน 2556 , 14:03 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่