จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการพระราชดำริฝนหลวง
ที่บริเวณสนามหญ้า ภายในอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ได้รับพระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหน่วยงานรองรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้แก่มวลพสกนิกรที่ประสงภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นที่ 58 แล้ว นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงประดิษฐ์ภาพ “ ตำราฝนหลวง ” ด้วยคอมพิวเตอร์แสดงขั้นตอนกรรมวิธีดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดจากเมฆอุ่นและเมฆเย็น แล้วพระราทานแก่นักวิชาการฝนหลวงถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2542
 
14 พฤศจิกายน 2556 , 14:16 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่