ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญประชาชนที่มีบัตรเข้าชมงานวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ สวมเสื้อเหลืองเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด ขณะนี้งานทุกอย่างได้ตระเตรียมได้พร้อมแล้ว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมพื้นที่และจัดกิจกรรมรองรับอย่างหลากหลายโดยมีการประสานบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เส้นทางจากตัวเมืองเชียงใหม่สู่งานมหกรรมพืชสวนสวนโลกฯ ทุกเส้นทางได้ประดับตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายสัญญาณบอกเส้นทาง และทาสีตีเส้นจราจรใหม่ทั้งหมด ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทุกมุมเมือง ประดับธง ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และธงราชพฤกษ์เหลืองอร่ามทุกเส้นทาง ตลอดระยะเวลาการจัดงานนั้นทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดจัดกิจกรรมรองรับเป็นระยะ เช่น ถนนคนเดินทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ไนท์บาร์ซ่า งานประเพณียี่เป็ง เทศกาลคริสตมาสต์ งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมCountdown หรืองานเทศกาลปีใหม่ อีกทั้งได้เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในกลุ่มล้านนา ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาพื้นเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ขณะที่วันเปิดงานขอเชิญประชาชนที่มีบัตรเข้างานสวมเสื้อสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จและร่วมพิธีเปิดโดยพร้อมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เป็นงานที่ชาวไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพ รัฐบาลจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและประกาศเทิดทูนพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์นักการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ของโลก จึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันให้งานนี้บรรลุความสำเร็จที่ตั้งไว้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 92 วัน
 
31 ตุลาคม 2549 , 14:02 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่