กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ระบุ เมืองไทยยังน่าลงทุน แต่หากการเมืองยังไม่นิ่งก็อาจส่งผลกระทบได้

  
    กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ระบุ เมืองไทยยังน่าลงทุน อย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองหากนานไปก็อาจส่งผลกระทบได้
นายไมเคิล ฮีธ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ กล่าวถึงปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศไทยที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ว่า จะไม่ก้าวล่วงวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล แต่ในภาพรวมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังมีความน่าสนใจ ดึงดูดนักลงทุนชาวอเมริกัน ปัญหาการเมืองที่ปรากฏน่าจะเป็นแค่ช่วงหนึ่ง ถ้าการเมืองยังไม่นิ่งเป็นเวลานาน ก็จะส่งผลกระทบ อย่างไรก็ตามเมืองไทยก็ยังเป็นสถานที่ที่น่าลงทุน และยังเชื่อมั่นระบอบประชาธิปไตยของไทย และเชื่อมั่นว่ากระบวนการประชาธิปไตยของไทยจะยังเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้จะไม่ก้าวล่วงการทำงานของรัฐบาล แต่เชื่อว่าประชาธิปไตยของทุกประเทศมีวิถีที่แตกต่างกัน จึงให้ความสำคัญของการสถาปนาประชาธิปไตย ของทุกประเทศ นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังคงให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสหรัฐอเมริกา ในการป้องกัน ควบคุมยาเสพติดในไทย ทั้งการบังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ส่วนปัญหาผู้ลี้ภัยสงครามจากพม่า นั้น สหรัฐอเมริกาเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่ให้ทั้งเงินผ่านองค์กรไม่หวังผลกำไร จากการติดตามประเมินสถานการณ์ประสานความช่วยเหลือ ส่งเสริมการเดินหน้าโครงการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม ที่ผ่านมาได้ช่วยผู้ลี้ภัยสงครามไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามแล้วกว่าหมื่นคน โดยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้อพยพลี้ภัยสงครามจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งเรื่องสุขภาพ ด้านกฎหมาย บริการสังคม ปากท้อง ที่อยู่อาศัย ร่วมกับองค์กรสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสันติภาพที่ยั่งยืน ให้เกิดความปรองดอง และประชาธิปไตยในพม่า ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน
 
14 พฤศจิกายน 2556 , 17:22 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่