บรรยากาศก่อนประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2556

  
    บรรยากาศก่อนประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2556 เริ่มคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆ ต่างประดิษฐ์กระทงออกมาจำหน่าย ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รื้อฟื้น การแข่งเรือพาย กลับมาอีกครั้ง
บรรยากาศก่อนประเพณีลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556 พบพ่อค้า แม่ค้า ตามตลาดต่างๆ เริ่มประดิษฐ์กระทงใบตองและขนมปัง ออกมาวางจำหน่าย ในราคา 10-30 บาท และจำหน่ายวัสดุที่นำมาประดิษฐ์กระทง เช่น ใบตอง ดอกไม้สด ต้นกล้วยตัดเป็นท่อนๆ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้ความสนใจและซื้อกลับไปด้วย นอกจากนี้ ห้างร้านต่างๆ ยังจัดทำซุ้มประตูป่า ประดับโคมไฟตกแต่งในอีกหลายจุด ตามประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมายาวนาน ยังมีโรงเรียนอีกหลายแห่งให้นักเรียนนำวัสดุต่างๆ มาประดิษฐ์กระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีดั้งเดิม และท้องถิ่นหลายพื้นที่ยังได้เริ่มจัดกิจกรรมประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2556 แล้ว เช่นที่เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว และอีกหลายพื้นที่เลือกจัดหลังกำหนดไว้ทุกข์ 30 วันนับแต่วันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ปีนี้ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ คึกคักมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 มียอดจองห้องพักตามโรงแรมต่างๆ เต็มหมดทุกแห่ง โดยนักท่องเที่ยวจีน ยังนิยมเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ตลอดทั้งปี เฉพาะช่วงยี่เป็ง นักท่องเที่ยวจีนมีการจองห้องพักมากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่น และจองยาวไปจนถึงช่วงตรุษจีนปีหน้า ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ มีกิจกรรมสำคัญและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกปี คือ การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 นอกจากนี้ ในพิธีเปิดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ จะมีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มาเป็นประธานเปิด ปีนี้ ได้งด กิจกรรมบันเทิง 2 กิจกรรม ได้แก่ การแสดงดนตรีลูกทุ่ง และพลุเฉลิมพระเกียรติ เพื่อไว้อาลัยในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แต่ได้เพิ่มกิจกรรมการแข่งเรือพายที่ไม่ได้จัดมาแล้วหลายปีรื้อฟื้นขึ้นมาจัดในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556
 
15 พฤศจิกายน 2556 , 09:59 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่