มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประกวดแข่งขันโคมลอย ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดประกวดแข่งขันโคมลอย ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ มีผู้สนใจส่งโคมเข้าประกวด 73 ลูก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดแข่งขันโคมลอยประเพณียี่เป็งประจำปี 2556 ณ ลานคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อให้นัดศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม สืบสานประเพณีล้านนาที่มักจะลอยโคมควันในช่วงเทศกาลลอยกระทงเพื่อลอยไปบูชาพระจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ ผศ.ดร.นำพร ปัญโญใหญ่ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา จัดแข่งขันโคมควันปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งจะเห็นได้ว่าคนโบราณมีภูมิปัญญาที่เป็นวิทยาศาสตร์มาเนิ่นนาน โดยหลักการเดียวกันกับบอลลูนที่นิยมมาใช้ในระดับสากลในปัจจุบัน
สำหรับปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 3 ประเภท คือประเภท 72 แผ่น ประเภทแฟนซี และประเภทนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรมีผู้สนใจส่งโคมเข้าประกวด 73 ลูก ท่ามกลางผู้สนใจชมจำนวนมาก
 
15 พฤศจิกายน 2556 , 12:36 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่