อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ 46 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ท่ามกลางผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก
นายดุษฎี สินเจิมสิริ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีจัดงานครบรอบวันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ครบรอบ 46 ปี ซึ่งจัดขึ้นภายในบริเวณที่ตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีบุคคลสำคัญทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ เช่น เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำองค์กรธุรกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานจำนวนมาก
สำหรับกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นประกอบด้วยพิธีบวงสรวงตามพิธีพราหมณ์ พิธีทางศาสนาโดยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ 9 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และการรับประทานอาหารร่วมกัน
นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และต่อจากนี้ไป จะมุ่งเน้นการพัฒนาเชิงรุกเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 และการสร้างความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป
 
31 ตุลาคม 2549 , 14:36 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่