รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณี่ยี่เป็ง 9 อปท. ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์

  
     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานประเพณี่ยี่เป็ง 9 อปท. ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ณ บริเวณสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำปิง หมู่ 2 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าวระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2556 เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงล้านนาให้คงอยู่ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเช่น การประกวดขบวนกระทงใหญ่ การประกวดกระทง ประกวดเทพียี่เป็ง พิธีบูชาพระอุปคุต แข่งขันทำอาหารพื้นเมือง การแสดงศิลปวัฒนธรรม การลอยกระทงสายกลางลำน้ำปิง ท่ามกลางประชาชนร่วมงานจำนวนมาก งานดังกล่าวจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับเป็นแห่งแรกๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง
ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำประชาชนร่วมประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นได้ปล่อยโคมลอยเพื่อไปบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยผลการประกวดกระทงฝีมือชนะเลิศได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว รองอันดับหนึ่งคือเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งและรองอันดับสองคือเทศบาลตำบลป่าแดด
 
15 พฤศจิกายน 2556 , 22:26 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่