รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมคุ้มค่าต่อการลงทุน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุ โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมคุ้มค่าต่อการลงทุน จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและมีรายได้จากการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนเพิ่มอย่างมาก
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เชื่อมภาค เชื่อมชีวิต บูรณาการทุกทิศสู่ความเจริญ” ในงานนิทรรศการ โครงการสร้างอนาคตไทย 2020 เชียงใหม่ ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต โดยได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ งบประมาณ 2 ล้านล้านบาทว่า หากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถเชื่อมโยงได้ทั่วประเทศ สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทาง โดยเปรียบเทียบว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้จากการท่องเที่ยว 43,000 ล้านบาทต่อปี แต่หากโครงการนี้แล้วเสร็จจะมีรายได้ทวีคูณถึงแสนล้านบาทอย่างแน่นอน โครงการดังกล่าวจะดูแลทั้งระบบ ทั้งรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง รถไฟรางคู่ 10 โครงการ มอเตอร์เวย์ 3 แห่ง สถานีขนส่ง ถนนสำหรับรถยนต์ ท่าเรือ ด่านศุลกากร 41 ด่าน ท่าอากาศยาน ขณะนี้กำลังซ่อมรางรถไฟทั้งหมดทั่วประเทศ โดยจะใช้หมอนรถไฟเป็นคอนกรีตทั้งหมด อุโมงค์ขุนตาลจะเปิดให้บริการได้ปลายเดือนนี้ ถนนพหลโยธินตลอดสายระยะทาง 523 กิโลเมตรจากจังหวัดสระบุรีถึงจังหวัดเชียงราย จะปรับปรุงใหม่ทั้งหมด โดยเปรียบเทียบว่าระบบรางมีต้นทุนค่าใช้จ่ายถูกที่สองรองจากทางน้ำ ส่วนการขนส่งทางถนนแพงที่สุด แต่ปัจจุบันใช้การขนส่งที่แพงที่สุด ส่งผลให้ประเทศไทยเสียค่าใช้จ่ายน้ำมันสำหรับขนส่งปีละ 7 แสนล้านบาท
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวด้วยว่า สำหรับเงินกู้ 2 ล้านล้านบาทนั้น ระยะเวลา 7 ปี เฉลี่ย 3 แสนล้านบาทต่อปี มีโครงการสำคัญ 53 โครงการ 533 สัญญา ทุกขั้นตอนผ่านขั้นตอนตามกฎหมายอย่างชัดเจน โปร่งใส โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงนั้น จะย่นระยะเวลาเดินทาง 250-400 กิโลเมตรต่อ 1 ชั่วโมง อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยและเลือกสถานที่ตั้งสถานี ซึ่งไม่เพียงเชื่อมโยงการขนส่ง แต่เป็นการเปิดโอกาสทางการค้า การลงทุน ความเจริญและการเติบโตทางเศรษฐกิจตามมา
 
15 พฤศจิกายน 2556 , 23:05 น. , อ่าน 1227  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่