งานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี

  
     งานประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็งเชียงใหม่เริ่มขึ้นแล้วยิ่งใหญ่เหมือนทุกปี นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเที่ยวชมงานอย่างแน่นขนัด
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2556 ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ และสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวภายใต้แนวคิด แอ่วยี่เป็งเจียงใหม่ ปลอดประทัดยักษ์ ไร้แอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556 ถือเป็นเอกลักษณ์ประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาวเชียงใหม่และล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน 717 ปีแล้ว ซึ่งประเพณีลอยกระทงหรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าประเพณีเดือนยี่เป็ง ได้สืบทอดจากบรรพบุรุษในอดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวติดอันดับของโลก สมกับเป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม แม้ว่าปีนี้จะงดจุดพลุและมหรสพรื่นเริงเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แต่ก็พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจเที่ยวชมงานอย่างแน่นขนัด
กิจกรรมในงานประเพณียี่เป็งเจียงใหม่ประกอบด้วย การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งครั้งที่ 22 ย่านไนท์บาร์ซ่า การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยวัฒนธรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ ประติมากรรมโคมไฟยี่เป็ง 7 จุด รอบคูเมือง ข่วงประตูท่าแพ และข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์
 
16 พฤศจิกายน 2556 , 20:38 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่