สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เตือนด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2556

  
     สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เตือนให้ผู้ควบคุมเรือ เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบกิจการเดินเรือ และประชาชนผู้ใช้บริการเดินเรือโดยสาร ควรปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินเรือ เพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2556
นายอภิสิทธิ์ คำภิโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2556 เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ จึงเตือนให้เจ้าของเรือดูความปลอดภัยเกี่ยวกับโป๊ะท่าเทียบเรือจะต้องมีป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้โดยติดเอาไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือจะต้องเตรียมเสื้อชูชีพ เบาะที่นั่งชูชีพ พวงชูชีพ เครื่องมือดับเพลิงและห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา เพื่อความปลอดภัยต่อผู้โดยสาร ส่วนประชาชนทั่วไปไม่ควรดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ในขณะทำการลอยกระทง ให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายอันเกิดจากคลื่นของเรือที่แล่นสัญจรไป – มา ห้ามจุดดอกไม้ไฟในเรือ หากอยู่บนฝั่งบนโป๊ะหรือเทียบท่าเรือ ห้ามจุดดอกไม้ไฟไปที่เรือ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายแก่เรือและประชาชนทั่วไปได้
ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ออกมาลอยกระทงและท่องเที่ยวทางน้ำ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งกองอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อคอยรับแจ้งอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินทางน้ำ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5335 7437
 
17 พฤศจิกายน 2556 , 14:31 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่