ตำรวจภูธรภาค 5 เตือนประชาชนระวังปัญหาอาชญากรรม หรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2556

  
     ตำรวจภูธรภาค 5 เตือนประชาชนระวังปัญหาอาชญากรรม หรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ปี 2556 พร้อมนำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 มาบังคับใช้
เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2556 วันที่ 17 พฤศจิกายน จะเป็นวันที่ประชาชนจะออกมาลอยกระทงตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ทั่วประเทศ สถานที่บางแห่งมีการจัดประเพณีลอยกระทง ทำให้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จนอาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ตำรวจภูธรภาค 5 จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและขอความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม หรือ อันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ได้แก่ ห้ามเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอยในลักษณะที่สร้างความหวาดกลัว และก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นไม่ควรประดับของมีค่า หรือนำทรัพย์สินติดตัวไปจำนวนมากเพื่อป้องกันมิให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้ ให้ระมัดระวังการบริการโป๊ะ ท่าเทียบเรือ หรือพื้นที่ที่มีประชาชนหนาแน่น เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ให้ผู้ปกครองกำชับบุตรหลานให้ระมัดระวัง เพื่อมิให้ถูกหลอกลวงไปในทางมิชอบ หรือ ไม่สมควรปล่อยให้เด็กไปเที่ยวงานโดยลำพัง
นอกจากนี้ ยังมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ซึ่งกำหนดห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่รถหรือบนรถ และหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 42 ให้ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ซึ่งประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา
 
17 พฤศจิกายน 2556 , 14:31 น. , อ่าน 1258  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่