กสทช. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์

  
     กสทช. ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หลังประมูลคลื่นความถี่ 2100 พบผู้ประกอบการที่ได้รับคลื่นความถี่จากการประมูลครั้งที่แล้ว มีการให้บริการที่ดีขึ้น
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่จังหวัดเชียงใหม่ โดย กรรมการ กสทช. กล่าวว่า การมาครั้งนี้ ก็เพื่อมาตรวจคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของ กสทช. เคยมาตรวจครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 พบในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางจุดมีสัญญาณ 3G อ่อน ได้บอกผู้ประกอบการแก้ไขและดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบคลื่นความถี่ 2100 ที่ กสทช. ได้ประมูลไปเมื่อปลายปีที่แล้ว และให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ พบว่า ในจังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว ผู้ได้รับคลื่นความถี่จากการประมูล มีการให้บริการโครงข่าย 2100 หรือ 3G ดีขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยังมาตรวจประสิทธิภาพการให้บริการทุกคลื่นความถี่ ด้วย ได้แก่ 800 850 900 และ 1800
กรรมการ กสทช. กล่าวด้วยว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นทั้งพื้นที่ราบและป่าเขา จะมีจุดอับ จุดบอด สัญญาณบ้างเป็นปกติ หากผู้ใช้บริการ พบว่า จุดไหนสัญญาณไม่ชัด หรือ สัญญาณไปยังไม่ถึง สามารถแจ้งมายังสำนักงาน กสทช. ได้ โดยจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและแก้ไขต่อไป
 
17 พฤศจิกายน 2556 , 16:00 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่