เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประกวดโคมลอย ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประกวดโคมลอย ชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล มี 90 ทีมส่งเข้าประกวด บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดการประกวดโคมลอย(ว่าวควัน) ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า การปล่อยโคมลอย(ว่าวควัน) เป็นการปล่อยเคราะห์กรรม สิ่งที่ไม่ดีให้ลอยออกไปจากชีวิต นำเอาเคราะห์ร้ายภัยพิบัติต่างๆ ออกไปจากหมู่บ้าน ถือเป็นการบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ปีนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โคมลอย ประเภท 72 แผ่น ประเภท 100 แผ่นขึ้นไป และประเภทแฟนซี มีผู้สนใจส่งโคมลอยเข้าประกวด จำนวน 90 ทีม เพื่อชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัล นอกจากนี้ บริเวณภายในสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังมีการประกวดกระทงฝีมือใบตอง ดอกไม้สด แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 29 ทีม และยังมีการแข่งขันเรือพาย ที่ไม่ได้จัดการแข่งขันมาหลายปี ถูกรื้อฟื้นมาจัดอีกครั้งในปีนี้ มีทีมเรือพายเข้าร่วมแข่งขัน 14 ทีม แบ่งเป็น 10 ฝีพาย จำนวน 6 ทีม และ 5 ฝีพาย จำนวน 8 ทีม ซึ่งบรรยากาศการจัดงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมจำนวนมาก
 
17 พฤศจิกายน 2556 , 17:19 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่