เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2556

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประกวดกระทงเล็ก ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ปี 2556 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท มีขบวนเข้าร่วม จำนวน 6 ขบวน ด้านการประกวดกระทงใหญ่ จะมี 28 ขบวนเข้าร่วม
เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดจัดประกวดกระทงเล็ก ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นไปต้นไป ปีนี้มีขบวนกระทงเล็กทั้ง 2 ประเภท จำนวน 6 ขบวน รวมขบวนของเทศบาลนครเชียงใหม่ แบ่งเป็น ประเภทส่งเสริมเสริมศาสนา(เชียงใหม่เมืองพระพุทธศาสนา) ประกอบด้วย ขบวนหมู่บ้านปากกองสารภี หมู่ที่ 10 ขบวนสล่าล้านนา และขบวนกลุ่มวัฒนธรรมล้านนา และประเภทสะเปายี่เป็ง ประกอบด้วย ขบวนสมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ และกลุ่มชุมชนวัดล่ามช้าง โดยขบวนจะเคลื่อนจากบริเวณ ข่วงประตูท่าแพ มายังบริเวณด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านรางวัลการประกวด ประเภทส่งเสริมเสริมศาสนา รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 35,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 30,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร นอกจากนี้จะมีรางวัลชมเลยอีก รางวัลละ 25,000 บาท ส่วนประเภทสะเปายี่เป็ง รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 25,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร นอกจากนี้จะมีรางวัลชมเลยอีก รางวัลละ 10,000 บาท
สำหรับ การประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท จำนวน 28 ขบวน ประกอบด้วย ประเภทสวยงามกลุ่ม 1 จำนวน 19 ขบวน และประเภทสวยงามกลุ่ม 2 จำนวน 9 ขบวน แบ่งเป็นขบวนประกวดทั้งสิ้น 25 ทีม ขบวนสนับสนุน 3 ทีม ได้แก่ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
 
17 พฤศจิกายน 2556 , 18:21 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่