กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดงาน จุดผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 2

  
     กลุ่มเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ จัดงานยี่เป็ง ประจำปี 2556 จุดผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 2 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ของประเพณียี่เป็ง เป้าหมายจุดผางปะติ๊ด 40,000 อัน รอบคูเมืองเชียงใหม่
นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ตัวแทนเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ กล่าวว่า เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนและองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรม จุดผางปะตี๊ดส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 2 กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. มีการสาธิตการทำซุ้มประตูป่า บริเวณลานด้านหน้าและด้านข้างพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา โดยเครือข่ายนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และมีการจุดโคมลอย การทำกระทงสาย กระทงใบตอง การทำโคมหูกระต่าย จากครูภูมิปัญญาล้านนาและนักเรียนในเขตเมือง พร้อมทั้ง เปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวประชาชนได้ร่วมหยอดผางปะตี๊ดด้วย ช่วงเย็นมีการเทศน์อานิสงค์ผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมืองและปู่จาจะต๋าคน โดยจุดผางปะตี๊ดตามอายุ ตามความเชื่อของชาวล้านนา และตั้งแต่ช่วงค่ำ มีการจุดผางปะตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง พร้อมกันในพื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ 4 แจ่ง 4 ประตูเมือง ปีนี้ ตั้งเป้าหมายจะมีการจุดผางปะตี๊ด รอบคูเมืองเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 40,000 อัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่มีการจุดผางปะติ๊ด ประมาณ 35,000 อัน
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้าฮักษาเมือง เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงส่วนหนึ่งของประเพณียี่เป็งที่สืบทอดมายาวนาน นอกจากการปล่อยโคมไฟ การจุดผางประติ๊ด เป็นการบูชาพระเจ้าห้าพระองค์ นอกจากนี้ ยังมีซุ้มประตูป่า มีโคมควัน มีโคมหูกระต่าย มีการเทศน์อานิสงค์ผางประติ๊ด ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมในประเพณียี่เป็ง
 
17 พฤศจิกายน 2556 , 20:00 น. , อ่าน 1234  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่