แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นคนเชียงใหม่ ร้อยละ 78.3 ไม่สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม

  
    แม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวเชียงใหม่ ร้อยละ 78.3 ไม่สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม แต่ร้อยละ 52.6 บอกรัฐบาลยังไม่ควรยุบสภา
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร(แม่โจ้โพลล์)คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำรวจความคิดเห็นประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อ คนเชียงใหม่ กับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม มีผลสรุป ผู้ตอบแบบสอบถามไม่สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมร้อยละ 78.3 โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสนับสนุนให้คนทำผิดพ้นโทษ คนผิดไม่ควรได้รับการนิรโทษ ต้องต่อสู้ด้วยกระบวนการยุติธรรม ขณะที่ร้อยละ 20.2 สนับสนุน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเห็นว่าควร นิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง แต่ไม่ควรรวมผู้นำหรือผู้สั่งการ การชุมนมทางการเมืองรวมถึง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขณะที่ประชาชนร้อยละ 1.5 ไม่แสดงความคิดเห็น ต่อข้อถามที่ว่ารัฐบาลจะทำงานครบวาระ 4 ปี หรือไม่ ผู้ตอบร้อยละ 49.5 เห็นว่าไม่ครบวาระ โดยให้เหตุผลว่า มีคนต้องการล้มรัฐบาล เนื่องจากมีความขัดแย้งในประเทศสูงมาก ขณะที่ร้อยละ 49.1 เห็นว่ารัฐบาลจะอยู่จนครบวาระ เนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับ จึงควรปฏิบัติหน้าที่ให้ครบวาระ เพราะต้องแก้ไขปัญหาความเดือกร้อนประชาชนอีกมาก ขณะที่ร้อยละ 1.4 ไม่แสดงความคิดเห็น ต่อข้อถามที่ว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการชุมนุมทางการเมืองครั้งนี้ได้หรือไม่ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 53.7 ตอบว่าไม่สามารถควบคุมได้ โดยเห็นว่าเป็นสิทธิของผู้เข้าร่วมชุมนุม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาล ขณะที่ร้อยละ 45.2 คิดว่ารัฐบาลสามารถควบคุมได้ เพราะการชุมนุมเป็นการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลตามหลักประชาธิปไตย ต่อข้อถามที่ว่าควรยุบสภาหรือไม่ ประชาชนร้อยละ 52.6 เห็นว่าไม่ควรยุบสภาเนื่องจากรัฐบาลยังมีเรื่องอื่นที่รอการแก้ไข ต้องสู้ให้ถึงที่สุด และอยู่จนครบวาระตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ขณะที่ร้อยละ 45.9 เห็นว่าควรยุบสภา ให้เหตุผลว่ารัฐบาลบริหารประเทศ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 1.5ไม่ขอแสดงความคิดเห็น
 
18 พฤศจิกายน 2556 , 13:01 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่