เชียงใหม่คุมเข้มราคาสินค้าและบริการ ช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ประกาศคุมเข้มผู้ประกอบการค้า จำหน่ายสินค้าและบริการทุกราย ให้จำหน่ายสินค้าและบริการในราคาปกติ อย่าได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ในช่วงงานมหกรรมพืชสวนโลก หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งจำและปรับ
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 เป็นช่วงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก เฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักและจดจำภาพลักษณ์ในทางที่ดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่วนจังหวัด ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกประกาศ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้า ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการทุกราย ให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน เปิดเผยและเห็นได้ง่าย รวมทั้งให้จำหน่ายสินค้าและบริการในราคาปกติ อย่าได้ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ หรือทำการกักตุนสินค้า หรือปฏิเสธการจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากผู้ประกอบการค้ารายใดฝ่าฝืน จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษทั้งจำคุกและปรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อไปอีกว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ของการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือจากประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยว หากพบเห็นผู้ประกอบการค้ารายใด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ขอให้แจ้งไปที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5311 – 2668 – 9 หรือที่สายด่วน 1569 เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 
31 ตุลาคม 2549 , 15:10 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ ส.ปชส. เชียงใหม่