ครบรอบ 40 ปี มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน

  
     ญี่ปุ่นเตรียมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน เพื่อลดความแตกต่าง สร้างความสงบ เสมอภาค และความมั่นคงในอาเซียน เนื่องในวาระครบรอบ 40 ปี มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียน
มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียน ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นเป็นคู่เจรจาที่สำคัญประเทศหนึ่งของอาเซียน ด้านความร่วมมือเพื่อป้องกันการก่อการร้ายทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเยาวชน รวมถึง การค้าระหว่างประเทศ ข้อมูล เมื่อปี 2555 ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย และเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่อันดับที่ 2 ของอาเซียน เมื่อปี 2554 อาเซียนและญี่ปุ่น ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ณ นครโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
นายอะกิฮิโกะ ฟูจิอิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้นำอาเซียนที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม 2556 นี้ รัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งใจจะประกาศให้นานาประเทศได้รู้ว่า ญี่ปุ่นเตรียมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับอาเซียน จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ในการลดความแตกต่าง สร้างความสงบ เสมอภาค และความมั่นคงในอาเซียน เพื่อให้อาเซียนมีศักยภาพการเตรียมพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น การส่งหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินไปช่วยภัยพิบัติที่ฟิลิปปินส์ และเตรียมประกาศนโยบายใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับเยาวชน บนพื้นฐานของการให้เกียรติและเคารพในเอกลักษณ์และความแตกต่างซึ่งกันและกัน เช่น การยกเลิกวีซ่าเข้าญี่ปุ่นในระยะสั้นให้กับประเทศไทย
ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับอาเซียน ในปี 2516 พัฒนาความสัมพันธ์ เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนอย่างเป็นทางการ ในปี 2520 บทบาทของญี่ปุ่นต่อความสงบสุขและเสถียรภาพที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา เมื่อต้นปี 2533 ส่งผลให้อาเซียน มีสมาชิกเพิ่ม เป็น 10 ประเทศ นอกจากนี้ การที่ญี่ปุ่นได้ลงนามเป็นสมาชิกในกฎบัตรอาเซียน TAC เมื่อปี 2547 เป็นการยกระดับความสำคัญของ TAC ในด้านการส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนี้ ผ่านกลไกทางการทูต
 
18 พฤศจิกายน 2556 , 14:05 น. , อ่าน 1236  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่