หอคำหลวง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ในงานเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

  
     หอคำหลวง 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ในงานเทศกาลชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดการสร้างมาจากคุ้มเจ้าหลวงสมัยก่อน นับเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
งานเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2013) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจะมี 7 สิ่งมหัศจรรย์ คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว จะมีการจัดสวนด้วยไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณ กิจกรรมเทิดพระเกียรติ การประกวดสุดยอดกล้วยไม้ของประเทศ กิจกรรมดนตรีในสวน การแสดงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นเมืองและกิจกรรมพิเศษในวันสำคัญต่างๆ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
สำหรับ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อยากให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัส คือ หอคำหลวง สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดการสร้างมาจากคุ้มเจ้าหลวงสมัยก่อน ซึ่งหมายถึง วังหลวงอันเป็นที่ประทับ ที่ทรงงานของเจ้าผู้ครองเมืองหรือกษัตริย์ล้านนา หอคำหลวงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 2 โอกาสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ ในโอกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 18 เดือน นับเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน หอคำหลวง เป็นไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น โดยชั้นบนมีสิ่งที่น่าสนใจ คือ ต้นพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งเป็นต้นไม้แห่งทศพิธราชธรรม แสดงพุ่มใบโพธิ์ 9 พุ่ม จำนวน 21,915 ใบ บนในโพธิ์มีการสลักอักษรนูนต่ำ เป็นหลักธรรมการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ
สำหรับชั้นล่างของหอคำหลวง จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ทรงพระราชสมภพจนถึงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ พร้อมทั้งการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพในทุกๆ ด้าน รับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมทั้งโน๊ตและเนื้อเพลง ที่ได้รวบรวมไว้กว่า 48 บทเพลง จำลองเรือใบซูเปอร์มดขนาดเท่าจริงเพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการประดิษฐ์และการกีฬา เป็นต้น
 
18 พฤศจิกายน 2556 , 14:14 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่