ผลประกวดกระทงเล็กและเทพีและเทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่

  
     ขบวนกระทงเล็กของบ้านปากกองสารภี และสมาคมการศึกษาวัฒนธรรมไทยใหญ่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทกระทงเล็กในงานยี่เป็งเชียงใหม่ ขณะที่นางสาวศิตางภัทร อมรนาคและนายปาฏิหาริย์ เหล่าประเสริฐ ได้เป็นเทพีและเทพบุตรยี่เป็ง
ผลการตัดสินขบวนกระทงเล็ก ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดขบวนกระทงเมื่อคืนวันลอยกระทงที่ 17 พฤศจิกายน 2556 มีทีมที่แข่งขัน 5 ขบวน ปรากฏว่า ประเภทเชียงใหม่เมืองพระพุทธศาสนา หมู่บ้านปากกอง หมู่ 10 อำเภอสารภี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ส่วนรางวัลที่สองและที่สามไม่มีผู้ได้รับรางวัล กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา ได้รับรางวัลชมเชย ส่วนประเภทสะเปายี่เป็งชนะเลิศได้แก่ขบวนกระทงของสมาคมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยใหญ่ และรางวัลที่สอง คือขบวนกระทงของกลุ่มวัดล่ามช้าง สำหรับขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีขึ้นในค่ำของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 ถือเป็นไฮไลท์ของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ขณะที่ผลการประกวดเทพียี่เป็งเชียงใหม่ นางสาวศิตางภัทร อมรนาค จากมหาวิทยาลัยพายัพได้รับตำแหน่งเทพียี่เป็งเชียงใหม่ นางสาวทัดดาว อภิวงศ์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวศิริขวัญ พรหมสิทธิ์ รองชนะเลิศอันดับสอง นางสาวธภัทร โนโชติ รองชนะเลิศอันดับสาม และนางสาวจุฑามาศ งามดำรงเกียรติ ได้รองชนะเลิศอันดับสี่ ส่วนเทพบุตรยี่เป็งได้แก่นายปาฏิหาริย์ เหล่าประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับสองถึงสี่ได้แก่ นายจิรายุส หล้าแก้ว นายนนพันธุ์ จันทรวิทูร นายรุ่งธนกร โพธิ์ศรี และนายอิทธิพล วงศ์ชัยพานิชย์ ตามลำดับ
 
18 พฤศจิกายน 2556 , 17:02 น. , อ่าน 1262  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่