เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากรวมตัวเปิดนาฬิกาปลุกหน้าสถานที่จัดประชุมเอเชีย แปซิฟิก ลอตเตอรี่

  
     เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากรวมตัวเปิดนาฬิกาปลุกหน้าสถานที่จัดประชุมเอเชีย แปซิฟิก ลอตเตอรี่ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสังคม
เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก ซึ่งมาจากการรวมตัวของเครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายล็อตเตอรี่ ภาคีเครือข่ายด้านเด็ก เยาวชน ครอบครัวและภาคประชาสังคม 4 ภาค ทั่วประเทศ นำโดยนายธนากร คมกฤส รวมตัวที่ด้านหน้าประตูทางเข้าโรงแรมแชงกริล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมเอเชีย แปซิฟิกลอตเตอรี่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและมีสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมาประชุม โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อประกอบด้วย ขอให้เร่งดำเนินการปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นสลากเพื่อสังคม มีความเป็นสากลโดยแยกอำนาจในการเป็นผู้ออกสลาก ผู้กำกับดูแลและผู้จัดสรรเงินออกจากกัน ภายใต้หลักสำคัญสามประการคือ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส หยุดการขายเกินราคาและนำเงินมาพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง ขอให้เร่งสร้างกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการบริหารใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนได้รับรู้และขอให้นำรายงานการศึกษาสลากกินแบ่งรัฐบาลของวุฒิสภามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงสลากกินแบ่งรัฐบาล
ทางกลุ่มได้นำป้ายข้อความเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เปิดนาฬิกาปลุก เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตื่นเพื่อปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อสังคม
 
19 พฤศจิกายน 2556 , 11:41 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่