มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครองแชมป์สมัยที่ 4 ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2556

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครองแชมป์สมัยที่ 4 ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2556 โดยจัดภายใต้แนวคิดแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน
ในการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในปี 2556 นี้มีขบวนกระทงที่ส่งเข้าประกวด 27 ขบวน ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมได้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครองแชมป์ติดต่อกัน 4 สมัย โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิดแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน เพื่อฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก่อตั้งครบ 80 ปี
ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 ซึ่งประกวดในกลุ่มหน่วยงานราชการ องค์การ ธนาคาร สมาคม สโมสร ห้างร้าน บริษัท ศูนย์การค้า โรงแรม วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รางวัลที่ 1 ได้แก่ขบวนกระทงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลที่ 2 ขบวนกระทงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 ขบวนกระทงมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ประเภทสวยงามกลุ่มที่สอง ซึ่งประกวดในกลุ่มของโรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน โรงเรียนเทศบาล กลุ่มหนุ่มสาว ลูกเสือชาวบ้าน ชุมชนหัววัด และหน่วยงานที่ไม่ระบุในกลุ่มที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 รางวัลที่สองได้แก่ขบวนกระทงของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน รางวัลที่สาม ขบวนกระทงของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมราชาวดี และรางวัลชมเชย 6 รางวัลได้แก่ ชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มภูวเนศวร กลุ่มทำโคมกระดาษสา อำเภอจอมทอง หมู่บ้านอรสิรินเชียงใหม่ คณะดนตรีสกาวใจ และกลุ่มช่างภาพโฟโต้อินเลิฟ
 
19 พฤศจิกายน 2556 , 13:51 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่