ประชุมสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     ตัวแทนจาก 12 ประเทศเอเชียแปซิฟิก 150 คน ร่วมประชุมสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่จังหวัดเชียงใหม่
พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการประชุมสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ โรงแรมแชงกริล่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และมีประธานสลากโลกชาวสวิสเซอร์แลนด์มาร่วมในพิธีเปิดด้วย การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนประเทศสมาชิกจากสมาคมสลากกินแบ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 150 คนจาก 25 องค์กรสลากใน 12 ประเทศร่วมประชุม เป็นการประชุมตามวาระปีละครั้ง เดิมเป็นวาระของประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ แต่สมาชิกเสนอให้ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดประชุมดังกล่าวขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเช่น อดีตทูตองค์การสหประชาชาติ (UN) และผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนมาแสดงปาฐกถาพิเศษ ทั้งเรื่องการจำหน่าย เครือข่าย แฟรนไชส์ เน้นประเด็นการพัฒนาการทำงานด้านสลากกินแบ่งหรือล็อตเตอรี่ในทุกมิติ โดยคำนึงถึงการไม่โกง การควบคุมระบบเทคโนโลยี มาตรการรักษาความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ การดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไทยได้เตรียมทำระบบ ISO ในการออกรางวัล ให้ได้สากล เพื่อป้องกันปัญหาความน่าเชื่อถือ ที่เคยมีผู้กังวลเรื่องการล็อคเลข โดยขั้นตอนกระบวนการจะต้องให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายสลากไปทำในสามเรื่องหลักตามแบบสากล คือ ดูแลคนยากจน ดูแลสังคม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้เงินกลับคืนไปหาประชาชนเจ้าของเงิน
สำหรับกรณีที่มีเครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากมาแสดงสัญลักษณ์เปิดนาฬิกาปลุกเพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่า จะรับข้อเสนอไปสู่การพิจารณา ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้ เพราะเงินจากการซื้อสลากก็เป็นเงินของประชาชนอยู่แล้ว
 
19 พฤศจิกายน 2556 , 15:33 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่