ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2556 – 12 มกราคม 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นิทรรศการเทคโนโลยีโลกไอทีในอนาคต การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดเวทีการแสดง การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดร้องเพลง ประกวดสุนัข กิจกรรมการแสดงจากโรงเรียนต่างๆ และการออกร้านมัจฉากาชาด เน้นหลักพัฒนาต่อยอดให้ดีกว่าปีที่แล้ว นำข้อเสนอแนะของประชาชนมาปรับเปลี่ยน โดยจะจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี โดยมีไฮไลท์ของงานคือการประกวดนางสาวเชียงใหม่ที่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ เพราะปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ 61 ปี ของการจัดประกวด
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ เป็นงานที่จัดทุกปีในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 7 วัน 7 คืน นับเป็นงานที่องค์กรต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีโอกาสแสดงผลงานต่อประชาชนว่าตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาพื้นที่อย่างไรบ้าง ตลอดระยะเวลาการจัดงานที่ผ่านมา มีประชาชนไปเที่ยวงานจำนวนมาก
 
19 พฤศจิกายน 2556 , 16:41 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่