ปิดโรงเรียนทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
    ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ปิดเรียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 เพื่ออำนวยความสะดวกในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลก
นายสมพล วัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 แจ้งว่า ด้วยวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 จะมีพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ราชพฤกษ์ 2549 ณ บริเวณสถานที่จัดงาน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดสำหรับพิธีเปิดงานดังกล่าว จึงขอความร่วมมือทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ปิดเรียน 1 วัน ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2549 นี้
 
31 ตุลาคม 2549 , 18:12 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่