คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ย่างพระบาทที่ยาตรา

  
    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ย่างพระบาทที่ยาตรา ครบรอบ 50 ปี แห่งการทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ และโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.จิราพร วิทยาศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์แก่ปวงพสกนิกรในพื้นที่ภาคเหนือเป็นระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษอีกทั้งใกล้เคียงกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะจัดตลอดปี พ.ศ. 2557 ในแนวคิด 5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน (5 Decades CMU United for the Nation) โดยจะมีกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรมหลัก คือ การอบรมและประกวดถ่ายภาพ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ คณะการสื่อสารมวลชน การประกวดคลิปวีดีโอ “สามร้อยวินาที...เล่าเรื่องพ่อ” การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” โดยสมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชน การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ย่างพระบาทที่ยาตรา”ถ่ายทอดเรื่องราวการทรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 50 ปี กำหนดจัดขึ้นช่วงเดือนมกราคม 2557 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ การจัดทำสารคดีโทรทัศน์ “ย่างพระบาตรที่ยาตรา” และโครงการประกวดสารคดีวิทยุ หัวข้อ “ย่างพระบาทที่ยาตรา” ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจร่วมติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง 5 กิจกรรม ได้ทาง WWW.facebook.com/YangPhrabaththiYatra และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเข้าร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ย่างพระบาทที่ยาตรา และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ 089-779-5732
 
20 พฤศจิกายน 2556 , 19:10 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่