การประกวดสุดยอดกล้วยไม้ของประเทศ ในงานเทศกาลชมสวน Flore Festival 20013

  
    การประกวดสุดยอดกล้วยไม้ของประเทศ ในงานเทศกาลชมสวน Flore Festival 20013 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับชมรมกล้วยไม้ล้านนา จะจัดงาน “เทศกาลชมสวน” Flora Festival 2013 โดยมีการประกวดกล้วยไม้ ทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสมของไทยและต่างประเทศ อาทิ พันธุ์แท้สกุลหวาย สกุลสิงโต สกุลแวนด้า สกุลรองเท้านารี กล้วยไม้ดิน และพันธุ์แท้สกุลอื่นๆ พันธุ์ลูกผสมสกุลแอสโคเซนด้า สกุลคัทลียา สกุลอิพิเดนดรัม สกุลแกรมมาโตฟิลลัม สกุลออนซิเดียม สกุลฟาแลนนอปซิส และสกุลแวนด้า เป็นต้น ณ บริเวณลานประกวดกล้วยไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยแบ่งการประกวดทั้งหมด 3 รอบ รอบที่ 1 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 – 9 ธันวาคม 2556 รอบที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557 รอบที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 – 18 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการและสวน อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110 ต่อ 1022
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 16:42 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่