คลินิกทางใจ วัดเจ็ดยอด จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ จับใจใส่ล้อ

  
     คลินิกทางใจ วัดเจ็ดยอด จัดทำโครงการทำดีเพื่อพ่อ จับใจใส่ล้อ แด่องค์กร สาธารณประโยชน์ เพื่อกองทุนดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ขาดที่พึ่ง
นายสานิต ชีสะวัฒน์ กรรมการคลีนิกทางใจวัดเจ็ดยอดพระอารมหลวง เปิดเผยว่า วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคม มีการแข่งขันทำให้เกิดภาวะเครียด และจากภาวะสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อน มลพิษมากมายเป็นปัจจัยทำให้สถิติของผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ที่จะต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องยาวนาน ทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา จะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย บางคนไม่สามารถทำงานได้ และต้องมีผู้ดูแล ทำให้มีปัญหาเศรษฐกิจ ทั้งค่าเดินทางมารับการรักษา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิต ดังนั้นทางคลินิกทางใจจึงได้จัดทำโครงการการกุศลภายใต้ชื่อ โครงการทำดีเพื่อพ่อ จับใจใส่ล้อ แด่ คลินิกทางใจ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เพื่อกองทุนดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่ขาดที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีรายได้น้อย ในรูปแบบ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้นจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมเวสป้าแรลลี่ จัดWalk Rally แข่งขันจักรยานเพื่อสุขภาพ การประมูลสิ่งของคนดัง จัดโชว์รถ Big Bike โชว์รถคลาสสิกภายในงาน และมีบูทประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครจิตอาสารวมถึงการออกร้านผลิตภัณฑ์ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรเอกชนและประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดต่างๆ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 ธันวาคม 2556 กิจกรรมดังกล่าวเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงโรคมะเร็งที่คร่าชีวิตประชาชนชาวไทยมาเป็นอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมกับปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการช่วยเหลือสังคมและระวังภัยจากโรคมะเร็งด้วย
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 16:44 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่