สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา

  
    สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบล้านนา
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว “ แอ่วเฮือน เยือนผญา ” พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา กลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม กลุ่มไทลื้อ ไทใหญ่ ไทยวน ไทเขิน ชาติพันธุ์ และ ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินการจัดงาน “ แอ่วเฮือน เยือนผญา ” เพื่อแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดข่วงสุขภาพ การสาธิตศิลปหัตถกรรม ลานสรวง ข่วงศิลป์ โดยสล่าพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการ “ ม่วนงันของเล่น 4 ภาค ” การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักศึกษา เยาวชนทั่วไปได้ชม พร้อมทั้งมีการเสวนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องของวิถีชีวิตแบบชาวล้านนา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เป็นหัวใจสำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว งาน “ แอ่วเฮือน เยือนผญา ” พิพิธภัณฑ์สิ่งมีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2556 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
21 พฤศจิกายน 2556 , 17:05 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-เจนรินทร์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่