คาดการณ์มีการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและราคาสูง พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษคือแนวชายแดนภาคเหนือ

  
    คาดการณ์มีการลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 เนื่องจากอากาศหนาวเย็นและราคาสูง พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษคือแนวชายแดนภาคเหนือ ล่าสุดที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
พลโท นิวัติชัย ถนอมธรรม ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมแถลงแผนการปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและการตัดทำลายไร่ฝิ่น ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ณ กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ขณะนี้สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นยังพบปลูกมากที่พื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก พะเยาและน่าน ประมาณการณ์ปีที่ผ่านมามีการลักลอบปลูกฝิ่น 1,600 ไร่ แม้ว่าจะสามารถติดตามตัดทำลายได้เกือบหมด ปีนี้คาดการณ์จะมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 -10 เนื่องจากอากาศเย็นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นฝิ่นที่มีราคาสูงเป็นสิ่งล่อใจ โดยได้พัฒนาการไปปลูกในพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคม ตามร่องเขาที่ยากต่อการเข้าถึง มีนายทุนหนุนหลังและพัฒนาเทคนิคตบตาเจ้าหน้าที่ โดยปลูกร่วมกับพืชผักชนิดอื่น และมีการติดระบบสปริงเกอร์ส่งน้ำเข้าพื้นที่ ขณะที่ภาครัฐขาดงบประมาณดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา หลังจากประชุมแล้วเสร็จที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมสื่อมวลชนได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจพื้นที่ทำลายไร่ฝิ่น ที่บ้านแปเปอร์-นาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ รวมพื้นที่ตัดทำลายครั้งนี้ 160 แปลง 91 ไร่ ทั้งนี้ปีนี้ได้มีการกำหนดเป้าหมาย 65 เป้าหมายให้ 4 หน่วยงานสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการ
 
22 พฤศจิกายน 2556 , 15:08 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่