คณะทำงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขอรถสุขาเคลื่อนที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่มาเสริม ภายหลังคาดการณ์ห้องสุขาไม่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมงานกว่า 35,000 คน

  
     พลโทยุทธพงษ์ พวงทอง ประธานคณะกรรมการด้านการก่อสร้างและสาธารณูปโภค งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เปิดเผยถึงความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคที่จัดเตรียมไว้รองรับภายในงานว่า ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็นวันเปิดงานคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวงานไม่ต่ำกว่า 35,000 คน ขณะที่มีห้องน้ำที่สร้างไว้รองรับจำนวน 651 ห้อง คาดว่าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอนน คณะทำงานได้เตรียมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยขอความร่วมมือเทศบาลนครเชียงใหม่นำรถสุขาเคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนบริเวณจุดจอดรถ ส่วนปัญหาขยะนั้น ขณะนี้คณะทำงานได้จัดเตรียมถังขยะไว้ 200 จุด หากไม่พอจะนำถังขยะไปเพิ่ม และจะให้เจ้าหน้าที่เก็บทุก ๆ 3 ชั่วโมง โดยมีบริษัทรับจ้างกำจัดขยะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ รับผิดชอบนำขยะไปทำลาย
 
31 ตุลาคม 2549 , 22:55 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่