รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ ต้นแบบของประเทศไทย อำเภอแม่ออน

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ ต้นแบบของประเทศไทย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ตำบลแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ ต้นแบบของประเทศไทย ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ณ วัดห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบนโยบายการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย โดยชุมชนดังกล่าวจัดการตนเองตามโครงการ ตำบลจัดการตนเอง พื้นที่ดังกล่าวเป็นความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาที่ดินเชิงรุก ร่วมวางแผนใช้ที่ดินแบบไม่ทำลาย ไม่ขาย ไม่ให้คนอื่นเช่า ไม่บุกรุกเพิ่ม ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ภายใต้เนื้อที่เดิมที่มีเอกสารสิทธิ์ 5,300 ไร่ ได้ขอใช้ประโยชน์โดยไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติอีก 9,100 ไร่ รวม 14,000 ไร่ ในลักษณะโฉนดรวมที่เดียว แบ่งพื้นที่เป็น 4 ชั้น คือ ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินในเขตป่า ป่าใช้สอย และป่าต้นน้ำ ที่ต้องอนุรักษ์และห้ามใช้ประโยชน์ โดยใช้พิกัด GPS หรือรูปถ่ายดาวเทียมควบคุม นับเป็นการแก้ปัญหาที่ดินโดยชุมชนที่ได้ผลเป็นตัวอย่าง ต้นแบบให้แก่พื้นที่อื่นในประเทศไทย เนื่องจากยังมีประชาชน 16 ล้านคนที่ยังมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ให้ได้มีโอกาสมีที่อยู่อาศัย โดยอนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่เปลี่ยนมือ มีที่ดินทำกินได้ตลอดชีพ
ในการนี้ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงจากตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีกว่า 8 พันตำบล มีส่วนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนกว่า 5 พันตำบล ส่วนอีกประมาณ 1,400 ตำบล อยู่นอกเขตป่า พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 80 เป็นภูเขาและเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่เกษตรและที่อยู่อาศัยเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ล่าสุดได้ดำเนินการแล้ว 1,222 ตำบล
 
23 พฤศจิกายน 2556 , 18:16 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่