สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในช่วงบ่ายวันนี้

  
     พิธีงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ราชพฤกษ์ 2549 ณ บริเวณสถานที่จัดงาน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์ประธานในการจัดงานมีกำหนดจะทรงทอดพระเนตรการแสดงโขนที่หอคำหลวงหลังพิธีเปิดงาน หลังจากนั้นจะเสด็จทอดพระเนตรสวนนานาชาติเฉลิมพระเกียรติและสวนองค์กร อีกทั้งต้นโพธิ์แห่งความจงรักภักดี ที่ชาวไทยทุกคนมีโอกาสร่วมกันในการหล่อหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวบริจาคเงินซื้อแผ่นทองเหลืองเพื่อนำมาหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหน้านี้คณะทำงานได้มีการสำรวจความพร้อมของงาน มีการซักซ้อมการแสดงต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ขณะที่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บินสำรวจความเรียบร้อยทางอากาศ ขณะที่ตำรวจและทหารได้สำรวจความพร้อมภาคพื้นดินเพื่อเตรียมถวายความปลอดภัยรับเสด็จ ช่วงค่ำที่ผ่านมาได้มีคณะตัวแทนจาก 33 ประเทศที่ร่วมจัดสวนนานาชาติในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงต้อนรับที่ Expo Service โดยมีนายบรรพต หงษ์ทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จัดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550 เป็นการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นงานประวัติศาสตร์ของประเทศอยู่ภายใต้กรอบการจัดงานที่กำหนดโดยสมาคมพืชสวนนานาชาติและสำนักงานมหกรรมโลก โดยมีนโยบายที่จะให้พื้นที่จัดงานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพืชสวนของประเทศภายหลังการจัดงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศหลายด้าน ทั้งภาพลักษณ์ของประเทศด้านพืชสวน ด้านการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 3 ล้านคน
 
31 ตุลาคม 2549 , 22:56 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่