จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมจัด วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2556

  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัด วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2556 พบขบวนถวายสักการะอันยิ่งใหญ่ และงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม
รองศาสตราจารย์ จุมพล รอดคำดี ประธานกรรมการจัดงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี กล่าวว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2556 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2556 โดยในวันที่ 8 ธันวาคม 2556 จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ 80 ปี แห่งวาระการสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ อาคารรัศมีทัศนา การแสดงนาฏศิลป์และงานเลี้ยงรับรองแบบกาดหมั้ว กาดเมือง ส่วนในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จะมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีบวงสรวงถวายสักการะ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ และพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี รวมทั้งงานสืบสานประเพณีของดีแม่ริม ซึ่งจะประกอบด้วย ขบวนถวายสักการะอันยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ บริเวณรอบงาน จะมีการสาธิต การจัดเครื่องสักการะ สาธิตการทำตุง ทำโคม จำหน่ายสินค้า OTOP สุดยอดคัดสรรของท้องถิ่น สินค้าพื้นเมือง และ กาดหมั้ว กาดเมือง แบบดั้งเดิม พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เป็นพระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ทรงเป็นพระราชชายาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้มีอัธยาศัยงดงาม เป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนา ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนา ทรงสร้างสวนทดลองการเกษตร ชื่อ สวนเจ้าสบาย ทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ พันธุ์ที่โปรดที่สุด เป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู กลิ่นหอมเย็น ทรงตั้งชื่อถวายพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า จุฬาลงกรณ์
 
26 พฤศจิกายน 2556 , 15:41 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ธนภัทร สวท.เชียงใหม่