งานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556

  
     งานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 23 ประจำปี 2556 เริ่มขึ้นแล้ว เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ในภาคเหนือ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการหัตถกรรม “ ของขวัญ ของที่ระลึก ” ครั้งที่ 23 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาด้านการตลาด เผยแพร่งานหัตถกรรมและอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในภาคเหนือและ SMEs ในงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เช่น การออกร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ของขวัญของที่ระลึก กว่า 400 คูหา มีสินค้าหลากหลายประเภท เช่น กระดาษสา ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์เซรามิค เครื่องประดับ และของใช้ของตกแต่ง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการ “อุตสาหกรรมเกษตรก้าวไกลสู่ AEC” เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการ รวมทั้งการให้บริการปรึกษาแนะนำเสริมสร้างธุรกิจ
นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า งานดังกล่าวเป็นช่องทางสำคัญในการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของผู้ผลิตในภาคเหนือ รับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง เหมาะที่จะเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ โดยเฉพาะของตกแต่งของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่น ดังจะเห็นถึงพัฒนาการของสินค้าที่ได้มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกของสินค้าหัตถกรรมเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งสามารถที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศอีกทางหนึ่ง
งานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 23 จัดระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2556 เวลา 09.30น.-20.30น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
29 พฤศจิกายน 2556 , 14:36 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธนภัทร-เจนรินทร์ สวท.เชียงใหม่